Národní program výzkumu II

Virtuální vědecko-pedagogické centrum počítačové grafiky a vizualizace dat

Projekt 2C 06002 Ministerstva školství a tělovýchovy České republiky

o projektu | kontakt | spolupráce | výsledky | publikace


O projektu

Projekt Virtual je řešen v rámci Centra počítačové grafiky a vizualizace dat na Katedře informatiky a výpočetní techniky Západočeské univerzity v Plzni.

Cílem projektu je návrh nových algoritmů a ověření nových metod pro počítačovou grafiku a vizualizaci dat v prostředí virtuálního vědecko-výzkumného centra s použitím mobilní komunikace s předními pracovišti jak v České republice, tak v zahraničí. Dále se ověří možnosti a potřeby intenzivní komunikace ve virtuálním prostředí pro účely vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti v každodenní praxi.

Vlastní odborná náplň je zaměřena na vývoj nových algoritmů s použitím ne-Eukleidovské geometrie (např.projektivní geometrie), datových struktur a reprezentací, na vizualizaci strukturovaných a nestrukturovaných vícerozměrných dat s použitím virtuální reality a moderních komunikačních prostředků, včetně video-konferenčních systémů.

Strukturovaná a nestrukturovaná data se dnes používají v celé řadě oblastí od vědecko-technických výpočtů (pevnostní výpočty, výpočet proudění, simulace atd.) až po data lékařská (tomograf, magnetická rezonance atd.). Strukturovaná a nestrukturovaná data se též používají v "Information Visualization", při dozorování datových a mobilních sítí a v neposlední řadě v oblasti počítačových her a mobilních komunikací.

Projekt ověří možnosti aplikace virtuálního a mobilního prostředí při řešení teoretických a vědeckých problémů v národních a nadnárodních komunitách a možnosti aktivního zapojení studentů magisterského a doktorského studia do vědecko-výzkumné činnosti v rámci virtuálních mobilních center.

nahoru


Spolupráce

Domácí

Zahraniční

v rámci řešení projektů

nahoru


Výsledky

nahoru


Publikace

Časopisy

Knižní publikace

Konference

Technické zprávy

Ostatní

nahoru


Kontakt

prof.Ing. Vaclav Skala, CSc.
University of West Bohemia (www.zcu.cz)
Computer Science Dept. (www.kiv.zcu.cz)
secretary: cse == at == kiv.zcu.cz
Centre for Computer Graphics and Visualization (herakles.zcu.cz)
Univerzitni 8, Box 314
306 14 Plzen
Czech Republic
e-mail: skala == at == kiv.zcu.cz

Direct Tel. +420-37-763-2473
Direct Fax. +420-37-763-2457
Tel.secretary: +420-37-763-2461, 2462, 2463
Fax Department: +420-37-763-2402

nahoru


XHTML 1.0 | CSS